Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SA/Kr 593/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy sprostowania świadectwa służby

II SA/Gd 1380/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-06-10

Przepis art. 9 pkt 1 ustawy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynk...

II SA/Po 977/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-01-09

Sprawa ze skargi A. H. na orzeczenie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego