Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 184/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na ustawienie przenośnych kabin toaletowych

II OSK 369/09 - Wyrok NSA z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SA/Gd 476/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

VII SA/Wa 2371/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bd 229/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uzgodnienia warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

VII SA/Wa 816/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

II OSK 2688/12 - Wyrok NSA z 2014-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w przedmiocie choroby zawodowej

VII SA/Wa 1850/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nakazu spowodowania obniżenia dopuszczalnej wartości równoważnego poziomu dźwięku

VII SA/Wa 833/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Bd 919/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie obowiązków dotyczących korzystania z obiektu użyteczności publicznej
1   Następne >   2