Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Bd 92/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego

II SA/Rz 31/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania dotyczącego pozbawienia uprawnień kombatanckich

OSK 1078/04 - Wyrok NSA z 2005-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania decyzji w sprawie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II OSK 1025/12 - Wyrok NSA z 2013-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II OSK 2536/14 - Wyrok NSA z 2015-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy potwierdzenia represji