Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 1504/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie oddalenia zarzutów odnośnie prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

II SA/Lu 1063/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : odmowy wyrażenia zgody na umorzenie postępowania egzekucyjnego oraz potwierdzenia wymagalności i zasadności obowiązku objętego tytułem wykonawczym

II SA/Lu 993/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-06-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Lu 115/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

II SA/Lu 1487/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Lu 500/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

II SA/Lu 586/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Lu 1153/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

OZ 451/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-30

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych

II SA/Lu 81/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-10-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych
1   Następne >   2