Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 592/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-13

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Łd 236/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-08-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia