Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Rz 62/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie legalności robót budowlanych

II SA/Ol 208/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Lu 963/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Lu 1027/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-04-13

Sprawa ze skargi K. K. w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta [...] reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie w sprawie sygn. akt II SAB/Lu 78/13