Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gl 63/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji Prezydenta Miasta K. w sprawie pozwolenia na budowę

II SAB/Gl 18/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie braku doręczenia decyzji odmawiającej potwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

II SAB/Gl 19/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie pozwolenia na budowę