Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

IV SAB/Po 182/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-11

Sprawa ze skargi J. N. na przewlekłość Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości