Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 1221/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-10-05

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w sprawie z jej skargi na tę decyzję

II OZ 592/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-13

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OW 106/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.T. w sprawie zakończonej decyzją Prezydenta Miasta Krakowa , nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę

II OSK 141/14 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zgłoszenia robót budowlanych

II OSK 1526/14 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych

II OSK 1664/14 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie sprzeciwu w sprawie wykonania robót budowlanych

II OSK 2466/14 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania

II OSK 203/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych

II SA/Lu 603/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 778/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę