Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 319/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Lu 750/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II OW 15/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Z.Z. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty G. nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 16/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku B. K. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty G. oku nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 18/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku G. S. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty G. oku nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 9/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku E. P. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty G. nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 17/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku B. K. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty G. oku nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OSK 3078/19 - Postanowienie NSA z 2020-09-22

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OW 10/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku H. S. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty G. oku nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 11/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku G.M. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty G. oku nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę
1   Następne >   2