Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 4/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Wniosek w przedmiocie wniosku K. R. dotyczącego przeprowadzenia prac ziemnych i budowlanych

II OZ 936/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku w sprawie na bezczynność Prezydenta Miasta Gdańska w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków