Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SAB/Wa 126/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-11

Sprawa ze skargi A. I. w przedmiocie bezczynności Prezydenta m. W.

VII SO/Wa 20/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-13

Sprawa ze skargi C. Sp. z o. o. z siedzibą w przedmiocie wniosku o wymierzenie grzywny Prezydentowi [...] w trybie art. 55 ppsa

VII SAB/Wa 110/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta [...] do wydania aktu w przedmiocie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę; I

II SA/Sz 37/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze strony

VII SO/Wa 33/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-11

Wniosek B. [...] S.A. w W. o wymierzenie Prezydentowi [...] W. grzywny z tytułu niewykonania obowiązku określonego w art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II SAB/Lu 371/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie dopuszczenia do udziału w charakterze strony w postępowaniu dotyczącym wykonania robót budowlanych

II OW 60/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-14

Wniosek o wydanie dziennika budowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowego, na podstawie art. 15 par. 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ postanowił wskazać Prezydenta Miasta Ł. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy.

VII SA/Wa 208/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-23

Sprawa ze skargi T. R. na pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy [...] Miasta W. w przedmiocie : możliwości sprzedaży lokalu nr [...] przy ulicy [...]

II SAB/Lu 30/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego B6 na działkach położonych w L. przy ul. W. i K.

VII SA/Wa 2078/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta [...] W. w przedmiocie przeniesienia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   12