Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 29/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 1075/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w zakresie wniosku uczestnika postępowania R. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Lu 812/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SAB/Lu 134/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty z dnia [...] r. nr [...]zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SA/Po 1332/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego

II OZ 1/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , znak: [...] w przedmiocie orzeczenia o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

II SA/Lu 1075/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w zakresie wniosku skarżącej M] P.o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II OZ 430/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno

II OZ 78/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Pomorskiego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 2152/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   6