Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SO/Wa 2/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny w trybie art. 55 § 1 u.p.p.s.a.

I SA/Bk 414/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-11-03

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta B. w przedmiocie podatku od nieruchomości