Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Lu 42/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OZ 2/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg J. J., B.J. i J. J. na postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 246/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania egzekucji a...

II SA/Lu 42/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Lu 16/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OZ 592/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-13

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Lu 336/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego