Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 15/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Z.Z. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty G. nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 16/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku B. K. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty G. oku nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 18/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku G. S. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty G. oku nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 9/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku E. P. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty G. nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 17/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku B. K. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty G. oku nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 10/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku H. S. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty G. oku nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 11/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku G.M. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty G. oku nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 12/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku G. S. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty G. oku nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 13/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Z.Z. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Starosty G. nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 14/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku