Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SO/Wa 20/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-13

Sprawa ze skargi C. Sp. z o. o. z siedzibą w przedmiocie wniosku o wymierzenie grzywny Prezydentowi [...] w trybie art. 55 ppsa

II SA/Kr 1685/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-01-15

Sprawa ze skargi ze skargi R.J. i B.J. na niewykonania wyroku w sprawie II SA/Kr 153/05

II OSK 1135/09 - Wyrok NSA z 2009-10-06

Sprawa ze skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta K. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi R. J. i B. J. na niewykonanie przez Prezydenta Miasta K. wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt IISA/Kr 153/05 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie, 2. odstępuję od zasądzeni...

VII SA/Wa 760/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-13

Sprawa ze skargi C. Sp. z o. o. z siedzibą w przedmiocie skargi na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie w sprawie VII SA/Wa 533/08 przez Prezydenta [...]

II OSK 1116/10 - Wyrok NSA z 2010-08-03

Sprawa ze skargi kasacyjnej R. J. i B. J. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi R. J. i B. J. na niewykonanie wyroku w sprawie II SA/Kr 153/05

II SA/Lu 1027/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-04-13

Sprawa ze skargi K. K. w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta [...] reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie w sprawie sygn. akt II SAB/Lu 78/13