Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X

VII SAB/Wa 110/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta [...] do wydania aktu w przedmiocie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę; I

II SAB/Lu 371/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie dopuszczenia do udziału w charakterze strony w postępowaniu dotyczącym wykonania robót budowlanych

II SAB/Lu 30/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego B6 na działkach położonych w L. przy ul. W. i K.

VII SAB/Wa 54/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-18

Sprawa ze skargi M. R. w przedmiocie bezczynności Prezydenta [...]

II SAB/Sz 43/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie warunków zabudowy

II SAB/Lu 63/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-01-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku z dnia [...] r. dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SAB/Gl 21/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie niezałatwienia wniosku w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego T.

II SAB/Gl 19/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-08-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie niezałatwienia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SAB/Lu 130/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-06-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SAB/Łd 27/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   4