Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SAB/Wa 156/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-23

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o.o. w W. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Prezydenta [...]

II OSK 702/13 - Wyrok NSA z 2013-09-03

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. w Warszawie w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Prezydenta m.st. Warszawy

II SAB/Sz 1/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-07

Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SAB/Lu 27/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-06-10

Sprawa ze skargi T. K. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie budynku gospodarczego w zakresie wniosku skarżącego o wyłączenie sędzi WSA Joanny Cylc

II SAB/Lu 171/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-12-09

Sprawa ze skargi T. K. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie budynku gospodarczego

II SAB/Lu 27/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-09-30

Sprawa ze skargi T. K. na przewlekłe prowadzenie przez Prezydenta Miasta postępowania w przedmiocie pozwolenia na wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie budynku gospodarczego