Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SA/Lu 269/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-26

Sprawa ze skargi W. K. na orzeczenie dyscyplinarne Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary dyscyplinarnej wydalenia ze Służby Celnej

III SA/Lu 435/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze Służby Celnej

III SA/Lu 240/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze

IV SA/Wr 443/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych

III SA/Lu 625/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze Służby Celnej

II SA/Sz 1013/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-12-06

Sprawa ze skargi J. K. na orzeczenie dyscyplinarne Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary dyscyplinarnej upomnienia

III SA/Lu 470/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary dyscyplinarnej upomnienia

II SA/Op 466/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-10-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie warunków pełnienia służby przez funkcjonariusza Służby Celnej

III SAB/Gd 105/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego

III SAB/Gd 95/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego
1   Następne >   3