Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Gd 456/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-08-01

skarg 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Producenta Śrub na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do klasyfikacji taryfowej towaru, cła antydumpingowego oraz podatku od towarów i usług oraz na decyzje Dyrektora Izby Celnej nr [...]; [...] nr [...]; [...] nr [...]; [...] nr [...]; [...] w przedmiocie cła antydumpingowego oraz podatku od towarów i usług