Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GZ 42/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-09

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku H. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 148/04

III SA/Kr 246/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania

II GZ 70/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-19

Skarga kasacyjna/zażalenia J. K., P. T. - PHUP Spółki Jawnej w Żywcu od postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach sygn. akt SKO-A-34a/2002 w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Bk 258/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany danych znajdujących się w aktach weryfikacyjnych punktu gier

II SA/Bk 607/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-09-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie nałożenia kary porządkowej

II SA/Bk 195/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie obciążenia kosztami badania sprawdzającego automatu do gier o niskich wygranych

III SA/Wr 408/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-01-11

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w W. na czynność Naczelnika Urzędu Celnego w L. w przedmiocie wyrejestrowania automatów do gier o niskich wygranych z Krajowego Rejestru Automatów do Gier

II SA/Bk 593/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-09-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie nałożenia kary porządkowej

II SA/Bk 592/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-09-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie nałożenia kary porządkowej

II SA/Bk 597/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-09-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie nałożenia kary porządkowej
1   Następne >   +2   +5   9