Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 1874/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Służby Celnej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze Służby Celnej

II SA/Rz 857/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary dyscyplinarnej

II SA/Sz 1038/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-01-25

Sprawa ze skargi B. W. na orzeczenie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie przeniesienia na niższe stanowisko

III SA/Lu 269/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-26

Sprawa ze skargi W. K. na orzeczenie dyscyplinarne Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary dyscyplinarnej wydalenia ze Służby Celnej

II SA/Bd 933/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie przeniesienia służbowego

I OSK 793/09 - Wyrok NSA z 2010-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Gdyni w przedmiocie zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych

I OSK 1925/06 - Wyrok NSA z 2007-10-03

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Wa 539/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Służby Celnej w przedmiocie mianowania na stopień służbowy starszego aspiranta celnego w korpusie aspirantów Służby Celnej

III SA/Gd 60/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych

II SA/Rz 819/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie zwolnienia ze służby
1   Następne >   +2   +5   11