Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 363/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-21

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

III SA/Gl 1500/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do klasyfikacji taryfowej, podatku od towarów i usług

III SA/Gl 1497/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do klasyfikacji taryfowej, podatku od towarów i usług

III SA/Po 124/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej dotyczącej określenia podatku akcyzowego za miesiące od lutego do listopada 1998r.

V SA/Wa 2067/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie określenia wartości celnej towaru, kodu taryfy celnej i kwoty wynikającej z długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług;

I SA/Rz 382/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru w związku z wnioskiem skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

III SA/Po 929/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe i określenia kwoty podatku od towarów i usług

III SA/Po 429/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące [...]

III SA/Gl 1188/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do klasyfikacji taryfowej, podatku od towarów i usług

III SA/Gl 1191/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do klasyfikacji taryfowej, podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   +10   39