Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I GSK 613/14 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku akcyzowego

I GSK 730/13 - Wyrok NSA z 2015-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie podatku akcyzowego

III SA/Lu 1017/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia powstania długu celnego, określenia jego kwoty, kwoty podatku akcyzowego, kwoty opłaty paliwowej i kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 793/13 - Wyrok NSA z 2015-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie podatku akcyzowego

I GSK 300/14 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Ol 58/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

III SA/Gl 1238/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie ustalenia norm dopuszczalnych ubytków

I FSK 718/14 - Wyrok NSA z 2015-06-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w G. w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru objętego procedurą dopuszczenia do obrotu

I FSK 717/14 - Wyrok NSA z 2015-06-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w G. w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru objętego procedurą dopuszczenia do obrotu

I FSK 585/14 - Wyrok NSA z 2015-06-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w G. w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru objętego procedurą dopuszczenia do obrotu
1   Następne >   +2   +5   +10   16