Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 1449/15 - Wyrok NSA z 2017-10-03

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie kwoty długu celnego, kwoty podatku akcyzowego, kwoty opłaty paliwowej oraz kwoty podatku od towarów i usług i usług,

I GSK 2147/15 - Wyrok NSA z 2017-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe w opłacie paliwowej

III SA/Kr 1067/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-25

skarg W. S. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług skargi oddala.

III SA/Lu 44/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy unieważnienia zgłoszenia celnego oraz określenia podatku akcyzowego, opłaty paliwowej, podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru

III SA/Łd 595/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Celnej w Ł. obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania w podatku akcyzowym oraz opłacie paliwowej wraz z odsetkami

I SA/Lu 533/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru

I SA/Bd 135/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej (obecnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B.) w przedmiocie należności celnych oraz podatku od towarów i usług

I SA/Bd 160/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. (obecnie: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w B.) w przedmiocie należności celnych oraz podatku od towarów i usług

I SA/Bd 156/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej (obecnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B.) w przedmiocie należności celnych oraz podatku od towarów i usług

I SA/Bd 159/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. (obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w B.) w przedmiocie należności celnych oraz podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   10