Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

III SA 566/90 - Wyrok NSA z 1990-11-27

Przy rozstrzyganiu sporu między stronami sprowadzającego się do prawidłowości zastosowanej przez organy celne wykładni przepisów taryfy celnej przywozowej Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że dopiero wtedy, gdy kontekst językowy nie pozwala na sformułowanie oceny prawnej, można zastosować inną metodę.~A gdy to zawiedzie, to dopiero wówczas można posłużyć się analogią.

III SA 646/90 - Wyrok NSA z 1990-09-17

Od 1 stycznia 1990 r. organami podatkowymi właściwymi do ustalania i poboru podatków /także i obrotowego/ są urzędy skarbowe.~Dyrektor urzędu celnego, wydając decyzję o zwolnieniu od podatku obrotowego, działał jako organ niewłaściwy.