Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Wr 2344/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie: uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe i określającego kwotę wynikającą z długu celnego od samochodu osobowego hyundai accent

I SA/Łd 1707/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

V SA 4125/02 - Wyrok NSA z 2003-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w części wartości celnej towaru

V SA 4119/02 - Wyrok NSA z 2003-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I SA/Gd 1778/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uchylenia decyzji o dopuszczeniu towaru do obrotu na polskim obszarze celnym

V SA 1892/02 - Wyrok NSA z 2003-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I SA/Ka 251/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w W. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania odwołania w sprawie określenia kwoty długu celnego oraz należnych odsetek

V SA 2286/02 - Wyrok NSA z 2003-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I SA/Lu 945/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B.-P. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ostatecznej Dyrektora Urzędu Celnego w T. (...) w części dotyczącej zwrotu za granicę dwóch wywrotek marki TATRA

SA/Bk 937/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie określenia długu celnego
1   Następne >   3