Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GZ 73/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie Nr [...] w przedmiocie ...

III SA/Wr 702/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

III SA/Wr 704/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I GPP 2/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-16

Skarga [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie, wniesionej w dniu 29 sierpnia 2005 r., na przewlekłość postępowania toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I GZ 42/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-15

Zażalenie na postanowienie o zwrocie kosztów postępowania zawarte w wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I GZ 40/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie z wniosku K. K. C. i J. C. o wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie sygn. akt [...] w przedmiocie stwierdzenia powstania długu celnego

I GZ 24/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-10

Zażalenie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I GZ 77/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Gdyni sygn. akt [...] w przedmiocie określenia wartości celnej towaru

I GZ 41/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-15

Zażalenie na postanowienie o zwrocie kosztów postępowania zawarte w wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I GZ 29/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Zażalenie od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100