Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Go 139/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

I SA/Go 278/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wartości celnej towaru i podatku od towarów i usług

I GZ 105/05 - Postanowienie NSA z 2006-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt 3 I SA/Wr 100/03 w zakresie odrzucenia zażalenia na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt 3 I SA/Wr 100/03 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt 3 I SA/Wr 100/03 oddalającego skargę A. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we Wro...

I GSK 2715/05 - Postanowienie NSA z 2006-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I GSK 2719/05 - Postanowienie NSA z 2006-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I GSK 2721/05 - Postanowienie NSA z 2006-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I GSK 2975/05 - Postanowienie NSA z 2006-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I GSK 2978/05 - Postanowienie NSA z 2006-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I GSK 2979/05 - Postanowienie NSA z 2006-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I GSK 3157/05 - Postanowienie NSA z 2006-09-28

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe
1   Następne >   +2   +5   +10   60