Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 257/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

III SA/Gl 1658/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie weryfikacji zgłoszeń celnych co do klasyfikacji taryfowej (odmowy wszczęcia postępowania)

III SA/Gl 1689/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie weryfikacji zgłoszeń celnych co do klasyfikacji taryfowej towaru

III SA/Gl 1680/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie weryfikacji zgłoszeń celnych co do klasyfikacji taryfowej towaru

III SA/Gl 792/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia[...] r. nr [...] w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług.

I SA/Go 40/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

I SA/Go 236/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

I SA/Go 560/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie należności celnych

I SA/Go 577/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie klasyfikacji taryfowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100