Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GZ 77/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. , Nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

III SA/Gl 1320/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych , podatku od towarów i usług

I GZ 75/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. , Nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

V SA/Wa 1341/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie ustalenia statusu celnego towarów;

V SA/Wa 214/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-07

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji towarowej, stawki podatku od towarów i usług oraz określenia jego kwoty.

V SA/Wa 1193/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Gl 1036/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych (odmowa wszczęcia postępowania) w kwestii przyznania pełnomocnikowi wynagrodzenia na udzieloną pomoc prawną

III SA/Gl 1037/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych (odmowa wszczęcia postępowania)

III SA/Gl 1741/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do wartości celnej towaru; wymiar należności celnych

III SA/Gl 1315/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   +10   100