Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 1839/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji)

V SA/Wa 447/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego;

III SA/Kr 583/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

I GSK 1134/11 - Wyrok NSA z 2012-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego i kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 1424/11 - Wyrok NSA z 2012-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego i kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 730/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I SA/Ol 190/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-06-28

skarg spółki A na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania za nieprawidłowe danych zawartych w zgłoszeniu celnym oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I SA/Ol 208/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-06-28

skarg spółki A na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania za nieprawidłowe danych zawartych w zgłoszeniu celnym oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

III SA/Lu 214/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zmiany nieprawidłowych danych zawartych w zgłoszeniu celnym

III SA/Gl 209/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie wymiaru należności celnych
1   Następne >   +2   +5   +10   85