Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Lu 646/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zmiany nieprawidłowych danych zawartych w zgłoszeniu celnym

III SA/Lu 420/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia powstania długu celnego, określenia jego kwoty oraz kwoty podatku od towarów i usług

V SA/Wa 1597/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia elementów kalkulacyjnych dla potrzeb ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług

V SA/Wa 1994/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych;

III SA/Lu 410/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia powstania długu celnego, określenia jego kwoty oraz kwoty podatku od towarów i usług

III SA/Lu 408/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia powstania długu celnego, określenia jego kwoty oraz kwoty podatku od towarów i usług

III SA/Wr 414/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz należności wynikających z podatku od towarów i usług

III SA/Wr 418/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz należności wynikających z podatku od towarów i usług

III SA/Wr 420/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz należności wynikających z podatku od towarów i usług

III SA/Kr 359/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-24

skarg A Sp. z o.o. w K na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty wynikającej z długu celnego nr [...] w przedmiocie określenia kwoty podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru
1   Następne >   +2   +5   9