Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 654/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych;

I GSK 1078/12 - Wyrok NSA z 2013-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy uznania za dokonany wywóz towaru za granice Wspólnoty Europejskiej

I GSK 952/12 - Wyrok NSA z 2013-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I GSK 949/12 - Wyrok NSA z 2013-10-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w O. w sprawie ze skargi E. G. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w O. nr [...], nr [...] w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I GSK 951/12 - Wyrok NSA z 2013-10-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w O. w sprawie ze skargi E. G. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w O. nr [...], nr [...] w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I GSK 1074/12 - Wyrok NSA z 2013-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy uznania za dokonany wywóz towaru za granice Wspólnoty Europejskiej

III SA/Po 742/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P w przedmiocie klasyfikacji taryfowej

III SA/Po 739/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie klasyfikacji taryfowej

III SA/Po 745/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie klasyfikacji taryfowej

I GSK 1414/12 - Wyrok NSA z 2013-10-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego
1   Następne >   +2   +5   10