Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 35/13 - Wyrok NSA z 2014-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie określenia kwoty długu celnego

I SA/Ol 107/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I SA/Ol 115/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-27

skarg P. G. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług I . uchyla zaskarżone decyzje ; I

I SA/Ol 131/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I GSK 1106/12 - Wyrok NSA z 2014-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego i określenia kwoty długu celnego

I GSK 440/14 - Wyrok NSA z 2014-12-09

Skargi kasacyjne [...] od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 148/14 - Wyrok NSA z 2014-12-02

Skargi kasacyjne: 'S.' Spółki z o.o. w W. oraz Dyrektora Izby Celnej w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. , nr [...] w przedmiocie zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty podatku od towarów i usług

V SA/Wa 1606/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Służby Celnej w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej;

I SA/Ol 412/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-05

skarg P. D. P. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

V SA/Wa 1232/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie restrukturyzacji należności publicznoprawnych od zaległości z tytułu należności celnych (opłaty manipulacyjnej dodatkowej);
1   Następne >   +2   +5   +10   55