Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I GSK 1065/14 - Wyrok NSA z 2016-07-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych środków z tytułu refundacji wywozowej

I GSK 1070/14 - Wyrok NSA z 2016-07-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych środków z tytułu refundacji wywozowej

I GSK 1009/14 - Wyrok NSA z 2016-07-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej za wnioskowanie o nienależną refundację wywozową

I GSK 1072/14 - Wyrok NSA z 2016-08-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej za wnioskowanie o nienależną refundację wywozową

I GSK 796/14 - Wyrok NSA z 2016-07-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych środków z tytułu refundacji wywozowej

I GSK 1008/14 - Wyrok NSA z 2016-07-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej za wnioskowanie o nienależną refundację wywozową