Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Go 40/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

I SA/Go 236/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

III SA/Łd 337/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

III SA/Łd 347/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

I GSK 114/06 - Wyrok NSA z 2007-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy zapłaty odsetek od zwróconych należności celnych

I GSK 290/06 - Wyrok NSA z 2007-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy zapłaty odsetek od zwróconych należności celnych

I GSK 431/06 - Wyrok NSA z 2007-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. w przedmiocie weryfikacji zgłoszeń celnych i odmowy uznania towaru objętego tymi zgłoszeniami za towar powracający

I GSK 471/06 - Wyrok NSA z 2007-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach w przedmiocie odmowy zapłaty odsetek od zwróconych należności celnych

I GSK 513/06 - Wyrok NSA z 2007-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach w przedmiocie odmowy zapłaty odsetek od zwróconych należności celnych

III SA/Po 642/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołań od decyzji dotyczących określenia kwoty długu celnego
1   Następne >   +2   +5   +10   30