Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Lu 38/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowa zwrotu cła 1/

I SA/Ke 138/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie zwrotu odsetek od należności celnych

I GSK 178/07 - Wyrok NSA z 2008-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie zwrotu należności celnych

I GSK 191/07 - Wyrok NSA z 2008-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie zwrotu należności celnych

I GSK 536/07 - Wyrok NSA z 2008-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie odmowy zapłaty odsetek od zwracanych należności celnych

I GSK 675/07 - Wyrok NSA z 2008-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie zwrotu należności celnych

III SA/Łd 746/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie zwrotu prawnie nienależnej kwoty cła

I SA/Go 2260/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-14

skarg Przedsiębiorstwa Spedycji oraz T.K. - Firma Handlowa 'A' na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

I SA/Go 115/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie umorzenia postępowania oraz zwrotu należności celnych

I SA/Go 121/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie umorzenia postępowania oraz zwrotu należności celnych
1   Następne >   +2   +5   8