Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Łd 448/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

III SA/Lu 33/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zwrotu odsetek od należności celnych

III SA/Lu 300/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zwrotu cła

III SA/Lu 301/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zwrotu cła

III SA/Lu 310/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zwrotu cła

I GSK 1053/07 - Wyrok NSA z 2009-06-03

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie zwrotu należności celnych

I GSK 369/08 - Wyrok NSA z 2009-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie zwrotu należności celnych

I GSK 370/08 - Wyrok NSA z 2009-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie zwrotu należności celnych

III SA/Po 80/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie określenia kwoty długu celnego i podatku od towarów i usług

III SA/Po 430/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   10