Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

V SA/Wa 30/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych

III SA/Po 568/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wypłacenia odsetek od kwot zwracanych należności celnych.

III SA/Po 684/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wypłacenia odsetek od kwot zwracanych należności celnych

I GSK 950/10 - Wyrok NSA z 2011-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie zwrotu należności celnych

I GSK 141/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie zwrotu należności celnych

V SA/Wa 313/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych

III SA/Gl 2130/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych

III SA/Po 150/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych

III SA/Po 152/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej [...] w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych

III SA/Gl 2847/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie zwrotu należności celnych
1   Następne >   +2   +5   11