Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Łd 70/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od należności celnych

III SA/Gd 808/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zwrotu należności celnych