Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I GSK 440/14 - Wyrok NSA z 2014-12-09

Skargi kasacyjne [...] od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 148/14 - Wyrok NSA z 2014-12-02

Skargi kasacyjne: 'S.' Spółki z o.o. w W. oraz Dyrektora Izby Celnej w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. , nr [...] w przedmiocie zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 185/14 - Wyrok NSA z 2014-12-02

Skargi kasacyjne: 'S.' Spółki z o.o. w W. oraz Dyrektora Izby Celnej w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. , nr [...] w przedmiocie zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 146/14 - Wyrok NSA z 2014-12-02

Skargi kasacyjne: 'S.' Spółki z o.o. w W. oraz Dyrektora Izby Celnej w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. , nr [...] w przedmiocie zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 382/14 - Wyrok NSA z 2014-12-05

Skargi kasacyjne Dyrektora Izby Celnej w W. oraz 'S.' Spółki z o.o. w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. , nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 279/14 - Wyrok NSA z 2014-12-04

Skargi kasacyjne 'S.' Spółka z o.o. w Warszawie, Dyrektora Izby Celnej w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 500/14 - Wyrok NSA z 2014-12-12

Skargi kasacyjne 'S. E. P.' Spółki z o.o. w W. i Dyrektora Izby Celnej w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 13/14 - Wyrok NSA z 2014-12-02

Skargi kasacyjne: 'S. Polska' Spółki z o.o. w W. oraz Dyrektora Izby Celnej w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. , nr [...] w przedmiocie zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 653/14 - Wyrok NSA z 2014-12-12

Skargi kasacyjne 'S. E. P.' Spółki z o.o. w W. i Dyrektora Izby Celnej w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 46/13 - Wyrok NSA z 2014-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych
1   Następne >   +2   +5   +10   17