Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I GZ 48/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy agentów celnych

I GZ 90/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach sygn. akt [...] w przedmiocie umorzenia postępowania celnego

I SA/Bd 288/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

I SA/Sz 254/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania dotyczącego zgłoszenia celnego

I SA/Bk 216/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie wartości celnej towaru oraz podatku od towarów i usług

I SA/Bk 220/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie wartości celnej towaru oraz podatku od towarów i usług

I SA/Sz 316/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego zamówienie na odbiór wyrobu akcyzowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy

III SA/Lu 667/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na prowadzenie składu celnego 1/

I SA/Bd 184/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Celnej w T. w przedmiocie odmowy anulowania długu celnego

I SA/Bd 550/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-12-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie opłat pobieranych przez organy celne
1   Następne >   3