Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Po 330/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-07-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie zajęcia towaru

I SA/Go 562/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

III SA/Po 5/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zajęcia samochodu na poczet zabezpieczenia należności celnych

I GSK 274/10 - Wyrok NSA z 2011-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie ustalenia kwoty kosztów transportu na odcinku wewnątrzwspólnotowym

V SA/Wa 2028/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej; Oddala skargę

V SA/Wa 2026/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej;

V SA/Wa 2139/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów w sprawie zajęcia towaru w postępowaniu celnym;

III SA/Lu 368/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej odmawiającej potwierdzenia wystąpienia towaru poza obszar celny Wspólnoty

I SA/Bd 230/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej

V SA/Wa 561/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej;
1   Następne >   3