Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 1232/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie restrukturyzacji należności publicznoprawnych od zaległości z tytułu należności celnych (opłaty manipulacyjnej dodatkowej);

III SA/Wr 576/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie zmiany w polu 47 zgłoszenia celnego metody płatności podatku od towarów i usług w imporcie

I GSK 1317/12 - Wyrok NSA z 2014-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie ustalenia wartości celnej towaru

I SA/Bd 856/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-11-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie obciążenia kosztami badania sprawdzającego

III SA/Gd 396/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej [...] w przedmiocie zwolnienia do procedury dopuszczenia do obrotu towaru

III SA/Gd 273/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej [...] w przedmiocie pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych