Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 597/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie opłaty za przechowanie towaru w depozycie organu celnego

III SA/Lu 739/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie opłaty za przechowanie towaru w depozycie organu celnego

I GSK 1395/14 - Wyrok NSA z 2016-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy objęcia towaru procedurą wywozu z mocą wsteczną

I GSK 1952/14 - Wyrok NSA z 2016-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zwolnienia do procedury dopuszczenia do obrotu towaru

III SA/Lu 383/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie opłaty za przechowanie towaru w depozycie urzędu celnego

III SA/Gd 632/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie niezakończonej procedury tranzytu

III SA/Gd 675/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zajęcia towaru

I SA/Go 274/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji