Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 161/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu celnym

I GSK 1291/19 - Postanowienie NSA z 2020-10-21

Sprawa ze skargi kasacyjnej F. Sp. j. w Ł. od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi F. Sp. j. w Ł. na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w R. nr [...], [...], [...], [...] w przedmiocie określenia wysokości cła antydumpingowego nr [...], [...], [...], [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług

V SA/Wa 162/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu celnym

V SA/Wa 1761/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie określenia podatku od towarów i usług dla towaru objętego zgłoszeniem celnym

V SA/Wa 95/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu celnym

V SA/Wa 78/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu celnym

V SA/Wa 137/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu celnym

V SA/Wa 79/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu celnym

V SA/Wa 134/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu celnym

V SA/Wa 96/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu celnym
1   Następne >   2