Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

I GSK 690/17 - Wyrok NSA z 2020-02-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. S.A. w K. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w Krakowie nr [...], nr [...], w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Bk 122/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie określenia należnej kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług od towaru nieunijnego wprowadzonego na obszar celny Unii

I SA/Bk 199/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie określenia należnej kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej i podatku od towarów i usług od towaru w postaci oleju napędowego

I SA/Bk 8/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej i podatku od towarów i usług od towaru nieunijnego w postaci oleju napędowego wprowadzonego na obszar celny Unii w zbiorniku pojazdu i następnie usunięte z tego pojazdu

I SA/Bk 18/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej i podatku od towarów i usług od towaru nieunijnego w postaci oleju napędowego wprowadzonego na obszar celny Unii w zbiorniku pojazdu i następnie usunięte z tego pojazdu

V SA/Wa 161/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu celnym

I GSK 1291/19 - Postanowienie NSA z 2020-10-21

Sprawa ze skargi kasacyjnej F. Sp. j. w Ł. od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi F. Sp. j. w Ł. na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w R. nr [...], [...], [...], [...] w przedmiocie określenia wysokości cła antydumpingowego nr [...], [...], [...], [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług

V SA/Wa 162/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu celnym

V SA/Wa 1761/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie określenia podatku od towarów i usług dla towaru objętego zgłoszeniem celnym

V SA/Wa 95/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu celnym
1   Następne >   2