Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

V SA/Wa 588/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych.

V SA/Wa 477/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych;

V SA/Wa 478/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych

V SA/Wa 730/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług;

V SA/Wa 728/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych.

V SA/Wa 759/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług;

V SA/Wa 359/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie określenia elementów kalkulacyjnych dla potrzeb ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług oraz określenie zobowiązania podatkowego

III SA/Lu 738/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

V SA/Wa 51/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego;

V SA/Wa 462/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych;
1   Następne >   +2   4